Wygrana procesu frankowego z bankiem jest oczywiście najważniejszym celem Kredytobiorców frankowych, jak również posiadaczy kredytów indeksowanych do euro, dolara czy funta. Sukces w postaci prawomocnego wyroku nie oznacza jednak, że drogi Kredytobiorcy frankowego i banku się rozchodzą definitywnie. Korzystny wyrok unieważniający umowę kredytową z bankiem w CHF jest pierwszym krokiem w kierunku wzajemnych rozliczeń.
W orzecznictwie sądowym i uchwałach Sądu Nawyższego opartych o orzecznictwo TSUE ukształtowała się tzw. teoria dwóch kodykcji. Oznacza ona, że każda ze stron - zarówno bank, jak i Kredytobiorca mają osobne i niezależne względnem siebie roszczenia. 
Wygrana Kredytobiorcy z bankiem w procesie frankowym i ustalenie przez Sąd nieważności umowy oznacza, że umowę traktuje się jak nigdy niezawartą.
Bank zobowiązany jest zwrócić Kredytobiorcy wszystko, co ten wpłacił w trakcie trwania umowy CHF. Są to kwoty na spłatę nie tylko rat kapitałowo-odsetkowych, ale także wszelkich ubezpieczeń, prowizji, opłat czy innych kosztów. Kredytobiorca zaś powinien oddać bankowi z powrotem sumę wypłaconego mu kapitału kredytu w walucie, w jakiej kredyt został wypłacony, a więc w złotówkach, a nie frankach szwajcarskich.
Skutkiem tego jest uzyskanie darmowego (nieoprocentowaniego) kredytu przez Kredytobiorcę przez cały czas trwania umowy kredytowej. Należy pamiętać, że kredytobiorcy frankowemu należą się także odsetki ustawowe za opóźnienie za cały czas trwania procesu frankowego.
Odsetki ustawowe należy uwzględnić w ostatecznym rozliczeniu "Frankowicza" z bankiem. należą się one kredytobiorcy za cały czas trwania procesu frankowego - od dnia wezwania do zapłaty do dnia ostatecznego rozliczenia banku z kredytobiorcą po zakończonej sprawie CHF.
Po wygranej sprawie frankowej i przwidłowym rozliczeniu pomiędzy Kredytobiorcą a bankiem, pozostaje jeszcze kwestia wykreślenia hipoteki. W tej sprawie należy złożyć do banku wniosek o wydanie tzw. listu mazalnego, który jest zgodą banku na wykreślenie obciążenia hipotecznego i potwierdza, że hipoteka Kredytobiorcy nie jest już obciążona.
 
Kancelaria Radcy Prawnego Dr Karol Smoter posiada nie tylko 100% prawomocnie wygranych spraw frankowych, lecz również oferuje pomoc Kredytobiorcom w kwestii rozliczenia z bankiem już po uzyskaniu prawomocnego unieważnienia umowy kredytowej CHF oraz pomoc przy wykreśleniu hipoteki.
 
Sprawy frankowe prowadzi radca prawny dr Karol Smoter z zespołem.
 
tel. 606-199-978
 
Bezpłatna analiza umowy: radca@kancelariasmoter.pl