Spłacone - nawet bardzo dawno temu - kredyty frankowe mogą być źródłem niemałych korzyści dla kredytobiorców.

Można bowiem bez przeszkód odzyskać wszystkie wpłacone do banku kwoty w wykonaniu dawno już zamkniętej umowy. Możliwość ta dotyczy także spłaconych kredytów powiązanych z innymi walutami obcymi, takimi jak euro, funt, dolar, czy jen japoński. Dla przedawnienia roszczeń kredytobiorców istotna jest jedynie chwila, w której dowiedzieli się oni o wadliwości umowy kredytowej i obecności w niej niedozwolonych klauzul.

 

Z reguły mogło mieć to miejsce najwcześniej w latach 2021-2023 na bazie doniesień medialnych. Istotna jest chwila dowiedzenia się przez kredytobiorcę o nieuczciwych praktykach banku prowadzących do nieważności umowy, nie zaś sama data zawarcia umowy. Bez znaczenia jest też okoliczność, czy kredytobiorca nadal spłaca kredyt, czy został on już dawno zamknięty. Ważne jest natomiast, aby od chwili dowiedzenia się o wadliwości prawnej umowy frankowej przez kredytobiorcę do dnia pozwania banku nie upłynęło więcej niż 6 lat.

W sytuacji spłaconego już  kredytu frankowego lub powiązanego z inną walutą należy skontaktować się ze skuteczną i doświadczoną w tego typu sprawach kancelarią radcy prawnego.

Kancelaria Radcy Prawnego zaprasza:

- do bezpośredniego kontaktu telefonicznego pod numerem (+48) 606-199-978

oraz

- do przesłania spłaconej już umowy kredytowej do bezpłatnej i niezobowiązującej analizy pod adresem e-mail: radca@kancelariasmoter.pl