Znakomite wiadomości z Sądu Okręgowego w Bydgoszczy, w którym na posiedzeniu niejawnym Sąd Okręgowy w Bydgoszczy w osobie SSO Doroty Marszałkowskiej na posiedzeniu niejawnym umorzył postępowanie z powództwa banku Millennium S.A. i obciążył bank w całości kosztami postępowania.
 
Pozwem z dnia 20.12.2021 r. bank Millennium S.A. domagał się od moich Mocodawców kwoty 1.087.939,83 zł.
Wwyniku trafnej, przekonującej i skutecznej linii obrony przyjętej na rzecz moich Klientów bank tuż przed wydaniem wyroku, który miał zapaść na posiedzeniu niejawnym, zdał sobie sprawę z pewnej przegranej i cofnął pozew, uznając swoje roszczenie za nieuzasadnione. Używając terminologii militarnej, bank w obawie o pewny niekorzystny dla siebie ostateczny rezultat sprawy ustąpił pola i w pośpiechu wycofał się.
 
Co więcej, bank poniósł dotkliwe straty finansowe wdania się w niepotrzebny spór, gdyż opłata od pozwu wynosiła 54.397 zł. Cofając pozew przed ostatecznym rozstrzygnięciem bank uzyskał zwrot jedynie połowy tej kwoty - 27.168,50 zł. Innymi słowy - kwota 27.168,50 zł trafia z banku do budżetu państwa. Bank został też w całości obciążony kosztami zastępstwa procesowego w kwocie 10.817 zł.
 
Jest to pierwsza wygrana sprawa Kancelarii o roszczenie o ponad milion złotych. Dziękuję za zaufanie moim Klientom.