Wstrzymanie płatności rat kredytowych przez Klientów na rzecz banku, postanowienie Sądu Apelacyjnego w Gdańsku, I ACa 530/22.
Niezmiernie miło mi poinformować o kolejnym nieocenionym sukcesie Klientów Kancelarii w sporze z bankiem Millennium o ważność umowy kredytowej. Częstokroć podstawowym "mankamentem" sporów "frankowych" jest długość postępowania, a Klienci są zainteresowani przede wszystkim tym, kiedy będą mogli w sposób w pełni legalny przestać spłacać kredyt udzielonyna podstawie nieważnej i wadliwej prawnie umowy. Narzędziem służącym do wstrzymania płatności rat kredytowych jest wniosek o udzielenie zabezpieczenia.
W opisywanej sprawie działania podjęte na rzecz Kredytobiorców w kwestii wniosku o udzielenie zabezpieczenia zakończyły się pełnym sukcesem. Sąd Apelacyjny w Gdańsku, I Wydział Cywilny postanowieniem wydanym na posiedzeniu niejawnym udzielił zabezpieczenia roszczenia niepieniężnego kredytobiorców poprzez wstrzymanie obowiązku dokonywania przez Klientów spłat rat kredytu do czasu prawomocnego rozstrzygnięcia sprawy.
Taka treść postanowienia stanowi "namacalny" efekt pracy w sporze sądowym z Bankiem, gdyż Klienci stają się wolni od kredytu. Udzielenie zabezpieczenia w postępowaniu apelacyjnym świadczy też o tym, że Sąd Odwoławczy w pełni podziela argumentację przedstawioną przez Kancelarię, a zatem uzyskanie prawomocnego wyroku jawi się jako formalność.
Docenić należy też szybkość procedowania Sądu. Pozew złożony został nieco ponad rok temu, a Klienci uzyskali do tej pory nie tylko korzystny wyrok Sądu I instancji, lecz także wstrzymanie konieczności uiszczania rat w Sądzie Odwoławczym.