Najlepszy z możliwych początek drugiej połowy roku dzięki pełnej wygranej przed Sądem Okręgowym w Toruniu i podtrzymanej tendencji 100% wygranych Kancelarii w sprawach frankowych.
Tym razem kolejna umowa tzw. "kredytu frankowego" zawarta z PKO BP S.A. została uznana za nieważną.
Dnia 1 lipca 2022 r. Sąd Okręgowy w Toruniu w osobie SSO Macieja Plaskacza wyrokiem w sprawie I C 1984/20 uznał, że:
1.Umowa jest nieważna;
2. Zasądził całość wpłaconych kwot przez kredytobiorców wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od dnia 4 grudnia 2020 r. do dnia zapłaty;
3. Obciążył w całości bank kosztami zastępstwa procesowego według norm przepisanych.
Wygrana jest tym cenniejsza z uwagi na fakt, że była to "trudniejsza" umowa, która w teorii dawała konsumentowi możliwość wyboru sposobu spłaty zobowiązania kredytowego także we frankach szwajcarskich. Sąd podzielił jednakowoż argumenty podniesione przez Kancelarię. Sąd nie uwzględnił podnoszonych przez bank zarzutów przedawnienia roszczeń o zwrot rat odsetkowych wcześniejszych niż 3 lata od dnia wniesienia pozwu oraz kapitałowych wcześniejszych niż lat 10 od wniesienia pozwu.
Sprawę prowadził radca prawny dr Karol Smoter