JESTEŚMY PIONIEREM I LIDEREM W TZW. SPORACH FRANKOWYCH

100% spraw konsumentów zakończonych prawomocnie sukcesem Klientów - kredytobiorców. Kancelaria może poszczycić się wynikiem kilkuset wygranych spraw. Zaufało nam kilkuset Klientów z całej Polski. Niemalże codziennie Kancelaria uzyskuje kolejne korzystne wyroki dla swoich Klientów w Sądach w całej Polsce.


Kancelaria Radcy Prawnego Dr Karol Smoter jest doświadczoną i ściśle wyspecjalizowaną w prowadzeniu spraw o “kredyty we frankach”. Kredytami "frankowymi" zajmujemy się od 2017 r. posiadając kilkaset wygranych spraw przeciwko bankom.

Kancelaria może poszczycić się na chwilę obecną 100% skutecznością wygranych spraw przeciwko bankom o unieważnienie umowy w sporach "frankowych", jak też 100% skutecznością w sporach wytoczonych kredytobiorcom przez banki. Obecnie prowadzimy już kilkadziesiąt procesów sądowych. 

W sprawach "frankowych" uzyskiwane są też na rzecz naszych Klientów też inne korzystne rozstrzygnięcia, w szczególności zabezpieczenia (wstrzymanie płatności rat kredytu do czasu prawomocnego rozstrzygnięcia sprawy), czy umorzenie postępowania z powództwa banku o korzystanie z kapitału. 

CO NAS WYRÓŻNIA?

1. SKUTECZNOŚĆ, WIEDZA I DOŚWIADCZENIE

Kancelaria, której liderem jest radca prawny Dr Karol Smoter (doktorat z europejskiego prawa finansowego) legitymuje się kilkuletnim doświadczeniem w prowadzeniu spraw sądowych przeciwko bankom – od początku tzw. procesów frankowych – od 2017 r.

Dr Karol Smoter jako ekspert został zaproszony do niewielkiego grona eksperckiego w charakterze prelegenta podczas konferencji zorganizowanej przez Rzecznika Finansowego z zakresu problematyki kredytów frankowych.

Do tej pory 100% spraw prowadzonych przez Kancelarię zakończyło się pełną wygraną kredytobiorców. Kancelaria doskonale znamy argumenty naszych przeciwników, a także na bieżąco analizuje najnowsze tendencje orzecznicze spraw CHF w sądownictwie powszechnym, Sądu Najwyższego, jak i TSUE. Potrafimy odpowiednio przygotować strategię procesową pod kątem indywidualnej sytuacji Klienta i konkretnej umowy z bankiem. 

 2. KOMPLEKSOWA OBSŁUGA

Kancelaria oferuje pełną kompleksową obsługę prowadzenia sprawy nie tylko na czas sporu sądowego do jego prawomocnego zakończenia, lecz także oferuje pomoc w ostatecznym rozliczeniu z bankiem po wyroku i wykreśleniu hipoteki. Po przyjęciu zlecenia przeprowadzamy wszystkie wyliczenia i przygotowujemy pozew, a następnie kolejne pisma procesowe. W toku prowadzenia sprawy Klienci otrzymująsukcesywnie informację o postępach w sprawie. Są też przygotowywani do rozprawy osobiście przez radcę prawnego dr Karola Smotera. Kancelaria w ramach ochrony za symboliczną opłatą oferuje także pomoc Klientom w przypadku pozwów i roszczeń kierowanych ze strony banków.

 3.  SZYBKOŚĆ PROWADZENIA SPRAWY

Proces frankowy wcale nie musi trwać wiele lat i wiązać się ze żmudnym oczekiwaniem Klientów na jego ostateczne rozstrzygnięcie. Kancelaria może poszczycić się uzyskiwaniem w pełni korzystnych wyroków w I instancji już w zaledwie kilka miesięcy od dnia złożenia pozwu. Kancelaria Radcy Prawnego Dr Karol Smoter posiada ogólnopolski rekord w zakresie czasu wygrania sprawy frankowej – w 44 dni od złożenia pozwu w Sądzie.

Pozew "frankowy" przygotowywany jest niezwłocznie po dostarczeniu do Kancelarii pełnej dokumentacji bankowej. Strategią Kancelarii jest prowadzenie dużo korzystniejszych dla Klientów i znacznie szybszych postępowań o unieważnienie umów kredytowych, niewymagających sporządzania opinii biegłych i bez narażania Klientów na dodatkowe, niepotrzebne koszty. Kancelaria tylko w ostateczności kieruje sprawy do "przeładowanego" sprawami frankowymi Sądu Okręgowego w Warszawie, dzięki temu - zamiast kilku lat - czas trwania sprawy do prawomocnego rozstrzygnięcia udaje się znacząco zredukować nawet do kilku miesięcy.

 4. JASNE I NIEWYGÓROWANE ZASADY WYNAGRADZANIA

Indywidualnie podchodzimy do każdego naszego Klienta i jego sytuacji, również w zakresie ustalania wynagrodzenia za prowadzenie sprawy. Oferujemy także ratalny system płatności.

Opłata wstępna z tytułu prowadzenia sprawy frankowej wynosi zazwyczaj od 2000 zł do 3600 zł brutto i obejmuje całość prowadzonej sprawy, łącznie z posiedzeniami sądowymi. Przewidziana jest także premia za sukces płacona dopiero po faktycznym odzyskaniu pieniędzy z banku wynoszącej od 3% do 5% wartości kredytu określonej w PLN w dniu udzielenia.

CO OFERUJEMY?

bezpłatną analizę umowy kredytu denominowanego lub indeksowanego do CHF (lub innej waluty - EUR, USD);

bezpłatne obliczenie wysokości roszczeń Klienta przeciwko bankowi i korzyści możliwej do osiągnięcia przez Klienta;

bezpłatne doradztwo w kwestii strategii prowadzenia sprawy (unieważnienie umowy, ugoda) oraz ocenęryzyka i szanse powodzenia w sprawie wraz z omówieniem korzyści;

bezpłatną analizę ugody zaproponowanej Klientowi przez Bank wraz ze wskazaniem konsekwencji dla Klienta;

bezpłatne sporządzenie wezwania banku do zapłaty oraz pisma do banku o udostępnienie informacji potrzebnych do przygotowania pozwu - zwrotu należnych Klientowi pieniędzy.

reprezentację przez radcę prawnego na każdym etapie postępowania (złożenie pozwu, pism w toku postępowania, udział w rozprawie, kontakt dotyczący sprawy itd.) oraz po zakończeniu sprawy rozliczeń z bankiem i wykreślenia hipoteki.

 

Gwarantujemy przez cały okres trwania postępowania reprezentację Klienta przez doświadczonego radcęprawnego, który od pierwszego kontaktu z Kancelarią jest opiekunem Klienta i opiekunem sprawy. W szczególności to radca prawny osobiście analizuje sprawę i sporządza pozew. Klient w toku sprawy komunikuje się bezpośrednio z radcą prawnym. Tenże radca prawny uczestniczy również osobiście w rozprawach Klienta.

Kancelaria prowadzi sprawy umów kredytów indeksowanych oraz denominowanych m. in. następujących banków:

  • ✓ bank Millennium S.A. (w tym dawny EURO BANK)
  • ✓ PKO BP (w tym dawny Nordea Bank)
  • ✓ mBank
  • ✓ PEKAO oraz PEKAO Bank Hipoteczny (w tym dawny BPH)
  • ✓ Raiffeisen (w tym dawny Polbank EFG)
  • ✓ BPH (w tym dawny GE MONEY BANK)
  • ✓ BOŚ Bank
  • ✓ ING Bank
  • ✓ Getin Noble Bank (w tym dawny Dom Bank)
  • ✓ dawny GE Money Bank (obecny BPH)
  • ✓ Deutsche Bank
  • ✓ DNB NORD
  • ✓ Santander Bank Polska (dawniej Bank Zachodni WBK, w tym dawny Kredyt Bank)
  • ✓ Santander Consumer Bank
  • ✓ BNP Paribas (w tym dawny BGŻ i Fortis Bank)