Wynagrodzenie za prowadzenie sprawy frankowej (również USD, JPN, EURO) z powództwa banku należne od kredytobiorcy:

1. Opłata wstępna - od 2000 zł do 3600 zł brutto w zależności od stopnia skomplikowania sprawy (rodzaj umowy, kwestia działalności gospodarczej, ustanie wspólności majątkowej w przypadku kredytobiorców zaciągających zobowiązanie wspólne, ewentualne przewalutowania);

2. Premia za sukces płatna w przypadku prawomocnej wygranej i po rzeczywistym wyegzekwowania należności od banku:

    a) 3% (trzy procent brutto) wartości wypłaconego kredytu w PLN dla kredytów powyżej 350.000 zł

    b) 4% (cztery procent brutto) wartości wypłaconego kredytu w PLN dla kredytów od 200.000 zł

    c) 5% (cztery procent brutto) wartości wypłaconego kredytu w PLN dla kredytów poniżej 200.000 zł

W przypadku kredytów powyżej 420.000 zł premia za sukces wynosi mniej niż 3% i jest ustalana indywidualnie.

3. Udział w rozprawach, pisma sądowe, odpowiedzi na pisma ze strony banku (np. zarzuty zatrzymania, zarzuty potrącenia), wnioski o udzielenie zabezpieczenia, materialnoprawne oświadczenia o potrąceniu,konsultacje z Klientem, ewentualne modyfikacje powództwa w zależności od zmiany okoliczności sprawy, przygotowanie kredytobiorcy do rozprawy, apelacja lub odpowiedź na apelację, skarga kasacyjna lub odpowiedź na skargę kasacyjną, zainicjowanie postępowania komorniczego przeciwko bankowi, zażalenia i odpowiedzi na zażalenia, pomoc w wydaniu listu mazalnego i wykreśleniu hipoteki - 0 zł (zero złotych).

4. Ochrona przed powództwem ze strony banku - dla własnych Klientów - 0 zł (zero złotych); dla Klientów prowadzących sprawę przeciwko bankowi przez inne podmioty - 3000 zł (trzy tysiące złotych brutto).