dr Karol Smoter  mgr Paweł Malikowski

 

 mgr Martyna Stawicka  Zuzanna Tyburska  mgr inż. Katarzyna Mania-Wojtalewicz