Wyrokiem z dnia 31 sierpnia 2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie w osobie SSO Agnieszki Perehubki (III C 1860/23) wydał wyrok, w którym ustalił nieważność umowy kredytowej indeksowanej do waluty CHF i zasądził na rzecz kredytobiorców całość roszczenia dochodzonego pozwem wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie. Kancelaria Radcy Prawnego Dr Karol Smoter poprowadziła sprawę kredytobiorców w rekordowym tempie - zaś Sąd rozstrzygnął ją w zaledwie 44 dni od dnia wpływu pozwu do Sądu. Podpisanie umowy z Klientami miało miejsce 05 lipca 2023 r., pozew wpłynął dnia 18 lipca 2023 r., zaś wyrok został wydany po przeprowadzeniu jednej rozprawy dnia 31.07.2023 r., podczas której Sąd przesluchał powodów na okoliczność świadomości ryzyka walutowego oraz odebrał od nich oświadczenia o świadomości skutków prawnych nieważnej umowy.

Tym samym Kancelaria Radcy Prawnego Dr Karol Smoter ustanowiła rekord czasu rozpatrzenia sprawy od momentu jej wpływu przez Sąd I instancji, który wynosi 44 dni. Przypomnieć trzeba, że do Kancelarii należy również rekord, jeśli chodzi o czas rozstrzygnięcia prawomocnego - od wpływu sprawy do Sądu I instancji do wydania rozstrzygnięcia prawomoecnego upłynęło 9 miesięcy.

Sąd Okręgowy w Warszawie w całości podzielił argumenty zaprezentowane przez Kancelarię o sprzeczności umowy z naturą zobowiązania, przekroczeniem przez bank zasady swobody umów, stosowania przez bank arbitralnych zapisów abuzywnych i jednostronnego kształtowania i narzucania treści zobowiązania słabszej stronę stosunku prawnego - konsumentowi już po zawarciu umowy. Za niezgodne z prawem Sąd uznał klauzule przeliczeniowe zastosowane w skutecznie zakwestionowanym kredycie indeksowanym przez bank, jak również dodatkowe wynagrodzenie banku w postaci spreadu walutowego. Kredytobiorcy podejmując decyzję o zawarciu umowy nie byli też uświadomieni przez bank skali ryzyka walutowego, na jaki zostali narażeni. Żadne postanowienie umowne nie ograniczało tego ryzyka - bank zaś nadmiernie eksponował zalety kredytu "frankowego" jako zdecydowanie tańszej alternatywy w stosunku do kredytu złotowego. W efekcie Sąd słusznie uznał umowę za nieuczciwą i orzekł zgodnie z żądaniem pozwu przygotowanym przez Kancelarię.

Postępowanie przed Sądem I instancji trwało zaledwie 44 dni, co czyni je póki co najszybszym w skali kraju. Dowodzi to, że nieprawdziwym mitel jest rzekoma długotrwałość procesów "frankowych", a kredytobiorcy nie muszą na sprawiedliwy wyrok czekać całymi latami.