Radca Prawny Dr Karol Smoter

Radca Prawny Dr Karol Smoter

Kancelarię prowadzi radca prawny Dr Karol Smoter, który jest absolwentem kierunków prawo i europeistyka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Pan Mecenas w 2004 r. ukończył XV Liceum Ogólnokształcące w Bydgoszczy, uzyskując tytuł jego najlepszego absolwenta - Primus Inter Pares. Już w tym okresie uzyskiwał prestiżowe wyróżnienia, jak między innymi stypendium Prezesa Rady Ministrów.

Następnie Pan Mecenas podjął studia stacjonarne na kierunkach europeistyka i prawo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. W 2008 r. uzyskał tytuł Najlepszego Studenta Wydziału Prawa i Administracji UMK, a rok później - tytuł Najlepszego Absolwenta Wydziału oraz kierunku europeistyka. W 2010 r. został wybrany najlepszym studentem nie tylko swojej macierzystej uczelni, lecz także najlepszym studentem w całym województwie kujawsko-pomorskim, zostając uhonorowanym tytułem Laureata Wojewódzkiego oraz Laureata Uczelnianego w Konkursie na Najlepszego Studenta Rzeczypospolitej Polskiej "Studencki Nobel". Zajął także odpowiednio miejsce trzecie (w województwie) oraz drugie (na uczelni) w konkurskie Primus Inter Pares. W okresie studiów wiele razy otrzymywał stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz stypendia marszałka województwa kujawsko-pomorskiego.

W 2012 r. odbył kilkumiesięczny międzynarodowy staż badawczy w Instytucie Austriackiego i Międzynarodowego Prawa Podatkowego w Wiedniu, otrzymując na ten cel prestiżowe Stypendium Rządu Austriackiego. W 2015 r. ukończył studia doktoranckie z zakresu prawa, zwieńczone obroną rozprawy doktorskiej, zatytułowanej "Podatkowe aspekty zasady swobodnego przepływu towarów w prawie Unii Europejskiej". Jest ponadto autorem licznych publikacji z zakresu prawa, publikowanych w kraju i za granicą w najbardziej cenionych czasopismach naukowych. Uczestniczył także w kilkudziesięciu konferencjach naukowych w polskich i zagranicznych ośrodkach naukowych, wygłaszając prelekcje między innymi w Lizbonie, Wiedniu, Brnie, Salzburgu, Győr.

W latach 2012-2014 radca prawny dr Karol Smoter z sukcesem odbył aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Bydgoszczy.

W 2015 r. - za pierwszym razem zdał trzydniowy egzamin radcowski, w następstwie czego dnia 3 lipca 2015 r. został wpisany na listę radców prawnych pod numerem 1297. Już od początku studiów zdobywał doświadczenie praktyczne, współpracując z bydgoskimi Kancelariami Radców Prawnych i podatkowymi.

Przez cały okres odbywania aplikacji radcowskiej mecenas był przede wszystkim zaangażowany we współpracę z jedną z wiodących bydgoskich kancelarii radcowskich, specjalizującej się w szeroko pojętym prawie gospodarczym i handlowym oraz w kompleksowej obsłudze Klientów biznesowych, w tym dużych podmiotów gospodarczych w skali kraju.

Misją Kancelarii jest indywidualne i rzetelne podejście do każdej z powierzonych spraw, z najwyższą dbałością o komfort swoich Klientów i ich kompleksową obsługę w oparciu o pogłębioną wiedzę, doświadczenie i zaufanie. Kancelaria powstała jako odpowiedź na nieustanny wzrost zapotrzebowania na świadczenie usług prawnych na najwyższym poziomie. Kancelaria nie stroni od podejmowania się spraw trudnych i nieszablonowych, w oparciu o wiedzę, doświadczenie i zaangażowanie.